‘Een boom vol dromen, welke zou jij plukken?’

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Hoe werkt de meldcode?
Iedere organisatie en zelfstandige professional ontwikkelt een eigen meldcode met daarin 5 stappen. Iedere organisatie is wettelijk verplicht om deze 5 stappen in haar meldcode op te nemen.

Wanneer gebruikt een professional de meldcode?
Een professional doorloopt de stappen van de meldcode als hij of zij vermoedens heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook om vermoedens van psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing.

Stappenplan

  1. Signalen in kaart brengen
  2. Overleg met collega en raadpleeg eventueel veilig thuis
  3. Gesprek met cliënt
  4. Wegen van huiselijk geweld/kindermishandeling
  5. Neem 2 beslissingen

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode